"De Geneugten des levens" - Opdracht van sigarenfabriek "de Olifant" te Kampen -
"de Kenne-kamer " - Wandschildering +/- 80 vierkante meter.